Neverbalna komunikacija – moć prepoznavanja istine

Iako nas ljudi mogu lagati rečima, telo i glas to najčešće ne mogu sakriti!

Neverbalna komunikacija je proces komunikacije kroz slanje i primanje, uglavnom vizuelnih, poruka među ljudima, bez izgovorenih reči. Neverbalna komunikacija se često pogrešno shvata samo kao govor tela, ali neverbalna komunikacija sadrži mnogo više od toga, kao što je korišćenje glasa, dodira, rastojanja, fizičkog okruženja/izgleda, kontakta očima i mnogih drugih detalja kojih smo obično potpuno nesvesni, a koji nam pričaju jednu kompletnu priču za sebe.

No, bez obzira na mnoštvo različitih aspekata, neverbalna komunikacija se uglavnom fokusira na interakciju među pojedincima, koja može da se sagleda kroz tri glavna područja: uslovi okruženja gde se komunikacija odvija, fizičke karakteristike učesnika komunikacije i ponašanje učesnika komunikacije u toku interakcije.

Neverbalna komunikacija uključuje procese kodiranja i dekodiranja, gde se pod kodiranjem podrazumeva čin stvaranja informacije kao što su izrazi lica, gestovi, stav tela. Dok je dekodiranje tumačenje informacija dobijenih od primljenih osećaja iz predhodnih iskustava.

Samo mali procenat mozga obrađuje verbalnu komunikaciju. Kao bebe, neverbalnu komunikaciju učimo kroz socijalno-emocionalnu komunikaciju, čime doživljavamo lice, pre nego reči, glavnim organom komunikacije. Kako vremenom deca postaju verbalni komunikatori, počinju da posmatraju izraze lica, ton glasa i druge neverbalne elemente sve više podsvesno.

Na nama, kao odraslima, je da iznova naučimo da svesno čitamo i prepoznajemo znakove neverbalne komunikacije, kako bi smo sa mnogo većom sigurnošću znali šta je zapravo to što neko želi da nam kaže, ili želi da od nas sakrije, bez obzira na reči koje nam govori. Takođe, ukoliko se naša lična neverbalna komunikacija podigne na svestan nivo, kroz malo vežbe postajemo u stanju da prenesemo mnogo veće i mnogo dublje i složenije poruke, nego što to ikada možemo iskazati rečima – bilo da to činimo u cilju iskazivanja istine, ili pak određene svesne manipulacije.

Naučite da prepoznate kada drugi manipulišu vama, kroz seminare i kurseve Neverbalna komunikacija – moć prepoznavanja istine!
Nemojte da vas uplaši veliki sadržaj kursa, jer se program prolazi veoma brzo i jednostavno i uči se veoma lako 🙂

SADRŽAJ SEMINARA / KURSA
 • KO SE SLUŽI NEVERBALNOM KOMUNIKACIJOM?
 • MISLITE LI DA ZNATE KOMUNICIRATI?
  – Da li je komuniciranje jednostavno, jer komuniciramo svaki dan?
  – Da li na sa sagovornici razumeju i odakle dolaze nesporazumi?
  – Čemu se više veruje, rečima ili nečemu drugom?
  – Da li je moguće nekomunicirati
 • OSNOVNA PODELA KOMUNIKACIJE UŽIVO
  – Verbalna komunikacija i
  – Neverbalna komunikacija
 • NAGLASAK IZUČAVANJA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
  – Uslovi sredine u kojoj se komunikacija odvija
  – Fizičke karakteristike komunikatora
  – Ponašanje komunikatora u toku interakcije
  – Važnost prvog utiska
 • KANALI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
  – Gestika – položaj i kretanje tela
  – Haptika – dodir, rukovanje, potapšavanje…
  – Proksemika – komunikacija prostorom
  – Hronemika – komunikacija vremenom
  – Okulistika – komunikacija pogledom
  – Izrazi lica
  – Paragovor – kvalitet glasa, tempo, visina glasa, glasnoća, stil govora, ritam, intonacija, stres
 • ČITANJE KOMUNIKACIJE RUKAMA
  – Prepoznavanje otvorenosti
  – Upotreba dlanova u svrhu obmane/laži
  – Uzrok i posledica gestova otvorenih dlanova
  – Značenja položaja dlanova
  – Rukovanje i stilovi rukovanja, dominacija i kontrola, potčinjenost, jednakost, bliskost…
 • MOĆ OSMEHA I SMEHA
  – Osmeh kao znak potčinjavanja
  – Zarazan osmeh
  – Lažni osmeh i varanje osmehom
  – Pet najčešćih tipova osmeha
  – Smeh kao lek
  – Osmeh kao način za uspostavljanje kontakta
  – Humor u prodaji
  – Povijena usta – kontra osmeh
 • SIGNALI RUKAMA
  – Signali prepreke, brane
  – Navike u stavovima
  – Prekrštene ruke i različita značenja
  – Pokazivanje superiornosti
  – Grljenje samog sebe
  – Znakovi koji otkrivaju nesigurnost
  – Predmeti u rukama kao barijere
  – Moć dodira
 • KULTUROLOŠKE RAZLIKE
  – Isti znakovi mogu imati različito značenje i obrnuto
  – Značenje često korišćenih znakova
  – Zašto svi postajemo “amerikanci”
  – Kulturološke osnove i susret kultura
  – Razlike u načinu pozdravljanja
  – Dodirivanje u toku razgovora
 • GESTOVI RUKOM I PRSTIMA
  – Kako ruke govore
  – Gestovi pomažu pamćenje
  – Vaganje dlanovima, trljanje ruku, trljanje palca i prstiju
  – Preplitanje prstiju, spajanje prstiju u “zvonik”
  – Lice na “poslužavniku”
  – Držanje ruku iza leđa
  – Pokazivanje palčeva van džepova
 • SIGNALI PROCENE I OBMANJIVANJA
  – Kako odrediti da li neko laže?
  – Ne čujem zlo, ne vidim zlo, ne govorim zlo
  – Lice otkriva istinu
  – Zašto je teško slagati?
  – Osam najčešćih gestova koji signalizuju laž
  – Gestovi procene i odugovlačenja
  – Gest donošenja odluke
  – Dvostruko značenje gestova
 • SIGNALI OČIMA
  – Pročirene zenice, mig obrvama, širenje očiju, pogled ispod obrva
  – U kom pravcu gledate?
  – Kako privući pažnju
  – Većina lažova gleda vas pravo u oči
  – Kako izbeći napad ili zlostavljanje?
  – Pogled iskosa, pojačano treptanje, nemiran pogled
  – Prvih 20 sekundi razgovora
  – Pravac pogleda i značenje
  – Moćna olovka
 • LIČNI PROSTOR I OSVAJANJE TERITORIJE
  – Lični prostor
  – Zonske udaljenosti, njihova primena i kulturoločki faktori
  – Zašto se rulja razbesni?
  – Teritorija i vlasništvo
 • SIGNALI NOGAMA
  – Kako stopala govore istinu
  – Četiri glavna stojeća položaja
  – Kako se otvaramo?
  – Prekrštanje nogu
  – Stopalo unutra ili napolje
 • NAJČEŠĆI GESTOVI I NJIHOVO ZNAČENJE
  – Gestovi glavom
  – Gestovi ramenima
  – Gestovi rukama
  – Gestovi spremnosti za akciju
  – Stavovi tela
  – Gestovi nogu
 • PODRAŽAVANJE – GRAĐENJE BLISKOSTI
  – Podražavanje gestova i stvaranje podsvesne veze
  – Podudaranje glasova
  – Ko podražava koga?
 • POLOŽAJ TELA I PORUKA KOJU TELOM DAJEMO
  – Šta govori ugao stajanja?
  – Kako isključujemo druge?
  – Usmeravanje tela u sedećem stavu
  – Usmeravanje stopala
 • UDVARANJE I SIGNALI PRIVLAČNOSTI
  – Gizdavi mužijak
  – Zapažanje signala
  – Proces privlačenja
  – Muški udvarački signali i gestovi
  – Testirajte ženu kravatom
  – Šta muškarci gledaju na ženama?
  – Ženski udvarački signali i gestovi
  – Šta žene gledaju na muškarcima?
 • SIGNALI VLASNIŠTVA, TERITORIJE I VISINE
  – Snižavanje tela i status
  – Prednosti visine
  – Mane visine
  – Kako da delujete onoliko visoki koliko želite?
 • RASPORED SEDENJA – GDE I ZAŠTO?
  – Test za stolom
  – Koncept okruglog stola
  – Pravougaoni stolovi za sastanke
  – Zona pažnje
 • INTERVJUI, IGRE MOĆI I KANCELARIJSKA POLITIKA
  – Devet pravila za ostavljanje dobrog prvog utiska
  – Čekanje na sastanak
  – Sedam strategija koje vam daju dodatnu oštrinu na sastancima
  – Politika moći u firmi
  – Teritorije na stolu i kako da ih zamenite
  – Usmeravanje tela u sedećem položaju
  – Kako da preuredite kancelariju?
 • PRAKTIČNE VEŽBE *
  – Vežba prepoznavanja pojedinačnih znakova
  – Vežba neverbalne komunikacije na intervjuu za posao
  – Vežba neverbalne komunikacije u prodaji
  – Vežba neverbalne komunikacije u javnom govoru i prezentacijama
  – Vežba neverbalne komunikacije u neformalnom razgovoru

* Praktične vežbe se rade samo na kursevima. Minimalno trajanje kursa je jedan radni dan, optimalno dva radna dana.

Posle završenog kursa izlazite kao dobar i spreman komunikator, koji je u stanju da odlično prepozna namere svoga sagovornika, šta sagovornik zapravo misli, u odnosu na ono što govori. Ovakvo umeće je od neizmerne koristi kako u privatnom životu i razgovoru sa blužnjima, tako i u svetu poslovnih pregovora i razgovora.

Svaka organizacija, udruženje, agencija, obrazovna ustanova ili grupa preduzetnih pojedinaca, koja želi biti domaćin i organizator kurseva “Veština poslovne komunikacije”, može OVDE preuzeti dokument koji će vam služiti u svrhe najava, pojašnjenja, promocije ili opisa seminara/kurseva, čiji ćete organizator i domaćin biti upravo vi!

check-icon               Pogledajte fotografije sa nekih od naših predhodnih kurseva i seminara:                                           foto-kamera
check-icon               Možda se pronađe i poneki snimak vredan pažnje, bar od onih sa kompletnim seminarima:            video-kamera
check-icon               Kontaktirajte nas da saznate novosti o budućim edukacijama, ili da zakažete kurs kod vas:              kontakt