izrada sajtova, web dizajn, internet prezentacije

Izrada sajtova – Internet prezentacije – Web dizajn

Ma kako ga zvali, izrada sajtova je osnovna aktivnost koju svako preduzeće ili pojedinac treba da obave, ako žele da budu prisutni da Internet tržištu. Internet sajt je osnovni i najvidljiviji predstavnik svakog poslovnog poduhvata, jer je prisutan 24 časa dnevno, svaki dan i u konstantnoj interakciji sa postojećim i budućim klijentima. Od toga koliko je ta interakcija kvalitetna i dobra, u mnogome zavisi poslovni učinak preduzeća.

Da bi vas vaš Internet sajt adekvatno predstavljao, potrebno je da bude kvalitetno tehnički urađen, dobro dizajniran, jasno struktuiran, sa dobrim sadržajem, te ukupno dopadljiv i vama kao vlasnicima sajta, kao i svim posetiocima.

Kako do dobrog sajta?

Kako bismo izradili dobar i kvalitetan Internet sajt, koji će zadovoljiti potrebe vašeg nastupa na Internetu, potrebno je proći određenu procedulu, koju je najlakše opisati u nekoliko narednih koraka:

OSNOVNI KORACI:
  • Sagledavanje potreba klijenta – podrazumeva upoznavanje sa željama i ciljevima koje vlasnik sajta ima, zatim upoznavanje sa poslovnom delatnošću vlasnika, uz obostrane predloge, a sve u cilju odabira najoptimalnijeg rešenja
  • Odabir osnovnih tehničkih elemenata sajta – uz razgovor sa nama klijentu se predočavaju različite tehničke mogućnosti koje budući sajt može da ima
  • Predlog izgleda budućeg sajta – klijentu se predočava nekoliko mogućih dizajnerskih rešenja iz kojih sam može da odabere najbolje
  • Izrada sajta – Internet sajt se izrađuje po osnovnim uputstvima klijenta i ostvarenom dogovoru

Posle završetka svih osnovnih koraka, ukoliko je potrebno moguće je Internet sajt dorađivati sa dodatnim koracima.

DODATNI KORACI:
  • Menjanje osnovnih vizuelnih elemenata – promena boja, fontova, rasporeda elemenata i sl.
  • Dodavanje novih tehničkih elemenata – razni widget-i, plugin-ovi i sl.
  • Unos sadržaja – ukoliko klijent ima pripremljen sadržaj za stranice svog novog Internet sajta
  • Optimizacija za pretraživače (On page SEO) – dodavanje SEO modula, optimizovanje pojedinačnih stranica za pretraživače

Koliko košta izrada sajta?

Izrada sajtova je neretko složen posao i zahteva specifična inženjerska znanja i iskustva, te i sama cena izrade pojedinačnog sajta može uveliko da zavisi od složenosti osnovnog zahteva. Nemoguće je dati jedinstven odgovor na ovo pitanje, jer svaki sajt i njegova cena zavise od potreba i želja klijenta.

Bez obzira na to, po dosadašnjem iskustvu možemo definisati nekoliko opštih grupa i približnih raspona njihovih cena. Da bi smo vam olakšali odluku o tome koliko vaš sajt treba da bude složen, raspone cena ćemo definisati po sledećim grupama:

Prva grupa podrazumeva osnovni poslovni sajt sa prikazom vaše delatnosti, ali bez dodatnih koraka definisanih iznad. Cena takvog sajta može da se kreće između 250 i 350 EUR. Rok izrade između 15 i 25 dana.

Druga grupa podrazumeva poslovni sajt sa Internet prodavnicom. Postoje različite platforme internet prodavnica (u zavisnosti od potrebe klijenta). Minimalna cena ovakvog sajta iznosi 450 EUR, dok je maksimalnu nemoguće definisati, jer u zavisnosti od potreba može da se kreće i do preko 1.000 EUR. Rok izrade između 20 i 45 dana.

Treća grupa su složeni poslovni sajtovi, u koje su uključeni i dodatni koraci a njihova cena se obično kreće između 650 i 1000 EUR. Rok izrade između 45 i 60 dana.

Posebna grupa u koju spadaju složena namenska rešenja koja nisu uobičajena i česta, kao što su razne vrste oglasnika, društvene mreže, sajtovi sa složenim tehničkim osobinama kao što su različiti proračuni, dodatke aplikacije, praćenja, analitike i sl. Ovakvi sistemi se kreću od najmanje 1000 EUR, u proseku oko 2.500 EUR a neretko i preko 5.000 EURRok izrade je preko 60 dana.

Da bismo tačnije definisali u koju grupu spada vaš sajt, konktaktirajte nas da kroz razgovor pronađemo najbolje rešenje za vas.

check-icon               Kontaktirajte nas da zajedno razmotrimo kakav Internet sajt bi bio najbolji za vas:                        kontakt