Česta tema i pitanje koje često dobijam od mojih čitalaca i pratilaca jeste ’kako se pripremiti za javni nastup?’. Eh taj bauk zvani javni nastup. Mnogi ljudi imaju i strah od javnog nastupa ili možda ne znaju kako da zapravo odrade neku poslovnu prezentaciju i slično.

Ne govorimo samo o nastupu pred masama, to može biti 1 na 1, može biti prodajni razgovor, ili šta god da je u pitanju. Iako postoji nekoliko bitnih stvari, najvažnije je znati da postoji jedna osnovna podela, a to je da se tom problemu, da tako kažemo, treba pristupiti iz dva ugla, odnosno dva različita načina pripreme. I to tako da povežemo te dve različite vrste priprema – jedno je priprema govora, dakle vašeg izlaganja, šta god to bilo, a druga je priprema vas samih kao govornika, prodavca, umetnika ,šta god da je u pitanju. Dakle, trebamo te dve stvari različito pripremati, ali uskladiti i pripremati i jedno i drugo uporedo.

Kako se priprema sam govor? Reći ću samo nekoliko stvari, iako, naravno, postoji  mnogo toga više – jedna od stvari koje treba da uradite jeste da isprobate vaš govor nekoliko puta, više puta. Prosto da prođete kroz govor da biste navikli same sebe, vaše uho na to šta će biti izgovarano, kako će to da izgleda, itd, da ga provežbate nekoliko puta. Nemojte se libiti da to radite kući, najbolje pred kamerom, pred ogledalom, šta godje u pitanu, potpuno je svejedno, ali uradite to.

Sledeća stvar jeste da NE učite taj govor napamet. Ljudi vrlo često greše i misle da će postići nešto ako nauče govor napamet. Zapamtite jednu stvar – uvek će doći do greške. Vi ćete pokušati da izrecitujete taj govor, a to nije pesmica, i onda će u jednom momentu doći do prepreke, nećete se setiti šta ide dalje i blokiraćete. Uradili ste sebi ’pucanj u nogu’ što se kaže, kontrauslugu. Ne učite govor napamet.

Ono što je veoma bitno u skladu sa tim ’ne učite ga napamet’, nemojte ni pisati čitav govor na papir, od početka do kraja. Pomislite da ćete zapisivanjem svega što imate da kažete i onda čitanjem bezbroj puta sebi kao pomoći. Ne, nećete. Nemojte to nikada da radite, to će vam odmoći definitivno jer ćete uvek pokušavati da se setite šta je dalje na papiru. Postoje drugi načini kako se to radi.

No kako pripremamo sebe kao govornika? I tu dakako postoji više stvari, ja ću vam reći tri koje su možda najinteresantnije. Prvo se učimo da ovladamo određenim tehnikama sticanja samopouzdanja, jer samopouzdanje je jedno od ključnih stvari za sve vrste javnih nastupa i pri tome je potpuno svejedno koja vrsta publike je pred vama. Kada imate samopouzdanje vi ćete se uvek doimati tim ljudima kao neko ko zna to o čemu govori, ko je autoritet i tako dalje. Iako postoji nekoliko tehnika za to, za početak prosto izgledajte samopouzdano.

Druga stvar koja je, naravno, veoma važna, jesu vežbe disanja. Siguran sam da se možete setiti nekih intervjua koje ste gledali na televiziji, gde se osobe koje su intervjuisane prosto izgube i ne mogu da dođu do daha – to ne sme da izgleda tako. Treba vežbati disanje, kao što to vežbaju pevači, to treba da vežbaju i govornici. Prosto da ne dođe do “kraha sistema” u tenutku vaše prezentacije i govora.

I sledeća stvar na kraju jeste da radite određene vežbe govorništva. Vežbe govorništva nisu priprema govora, jer ne govorimo o tekstu vašeg govora i slično, nego govorništva u smislu priprema vas kako se govori, kako se pravilno govori, kako se povezuju reči, kako se formiraju rečenice, dikcija, tempo, ton itd, itd, ima dosta toga što se može vežbati.

U svakom slučaju govorništvo, javni nastup, kako god da ga zovemo, je nešto što može da se posmatra kao i bilo koja druga umetnost, kao muzika, recimo, ili sport. I poenta je da što više vežbate govorništvo i tehnike govorništva, odnosno javnog nastupa, to ćete biti bolji. Sasvim je logično. Niko se, uslovno rečeno, ne rađa kao dobar govornik, mada imam običaj da kažem da se svi rađamo kao dobri govornici i onda to izgubimo socijalizacijom, ali to je druga tema.

Vežbajte javni nastup, naučite kako se to radi jer će vam od toga zavisiti mnogo u životu. Ljudi koji su dobri u javnom nastupu, koji dobro pričaju, uvek postižu mnogo bolje rezultate od onih drugih. Siguran sam da će vam ovaj tekst pomoći, barem toliko da vas uputi šta trebate dalje da istražujete. Na kraju krajeva prođite moj kurs javnog nastupa i videćete šta tu sve ima, a ima veoma mnogo stvari.

Pogledajte kraći video na ovu temu:

Srdačan pozdrav,
Boris Teodosijević