Project Description

Predavanje pod nazivom „Javni nastup i prezentovanje“, održano na FON-u 05.03.2017. u okviru 11. Case Study Show.