Project Description

Kurs Javni nastup i veština govorništva – održan u Infinity centru u Beogradu 15.07.2017.