Project Description

Kurs javnog nastupa i veštine govorništva, održan u hotelu Prag u Beogradu, 17.11.2018.