Project Description

Kurs javnog nastupa i govorničkih veština, održan u Biznis inkubatoru Kruševac u Kruševcu, 23.-24.04.2021. Polaznici kursa su bili narodni poslanici, gradski odbornici i menadđment javnih preduzeća iz Kruševca, Trstenika i okoline.