Project Description

Kurs javnog nastupa i govorničkih veština, održan u hotelu Veliki u Novom Sadu, 27.06.2020.