Project Description

Kurs neverbalne komunikacije održan u agenciji Educom u Novom Sadu, 12.03.2016.