Project Description

Uvodno predavanje o poslovnim komunikacionim veštinama, u sali Magyar Szó-a u Novom Sadu, održano 13.04.2015.