Project Description

Uvodno predavanje o poslovnim komunikacionim veštinama, u sali Magyar Szó-a u Novom Sadu, održano 09.02.2015.