Project Description

Uvodno predavanje o veštinama poslovne komunikacije, Otvoreni univerzitet Subotica, 07.04.2015.