Project Description

Kreiranje ciljeva – radionica održana u petak 07.04.2017. Trening se bavio praktičnim kreiranjem ciljeva u poslovanju i životu, kao i koracima koji su potrebni za njihovo ostvarenje. Tek sa jasnim i konkretnim formiranjem ciljeva možemo znati kuda idemo, i šta zaista želimo da postignemo, a time i koji su nam međukoraci i alati potrebni za njihovo ostvarivanje.