Radionica Kreiranje ciljeva – petak 12.05.2017.2018-10-04T16:38:07+00:00

Project Description

Kreiranje ciljeva – još jedna radionica održana u petak 12.05.2017. Trening se bavio praktičnim kreiranjem ciljeva u poslovanju i životu, kao i koracima koji su potrebni za njihovo ostvarenje. Tek sa jasnim i konkretnim formiranjem ciljeva možemo znati kuda idemo, i šta zaista želimo da postignemo, a time i koji su nam međukoraci i alati potrebni za njihovo ostvarivanje.

Project Details

Categories:

Project URL:

Pogledaj slike