Project Description

Poslovna komunikacija – radionica održana u petak 19.05.2017. Komunikacija je ključ uspeha, a pri tome se njoj obično posvećuje premalo pažnje. Potrebno je da naučimo kako da nastupimo pred ljudima, poslovnim partnerima, klijentima, ali naravno i pred širim auditorijumom i medijima. Od utiska koji odajemo pri komunikaciji sa drugima, u najvećoj meri zavisi da li ćemo biti angažovani za bilo koji posao kojim se bavimo.