Veštine poslovne komunikacije (dan 1), Bački Petovac 23.03.2018.

Veštine poslovne komunikacije (dan 1), Bački Petovac 23.03.2018.

Poslovna komunikacija - pregovaranje, dvodnevni seminar održan u Poslovnom i inovativnom centru Bački Petrovac 23.-24.03.2018., na kojem su polaznici učili uvodne veštine poslovnog pregovaranja.

Kategorija
Klijent
Poslovni i inovativni centar
Vidi projekt