Treba napraviti određeno poređenje između formalnog i neformalnog obrazovanja. Naime, kada posmatramo formalno obrazovanje ono je naravno standardizovano. Dakle tu važe određeni standardi u državi, odnosno školskom sistemu i programu. Sa druge strane neformalno obrazovanje nije standardizovano. Da li je jedno prednost u odnosu na drugo? Pa pitanje je, jer kada  posmatramo te standarde recimo standard koji važi kod nas trenutno nije važio do pre par godina. Naime, prešli smo na Bolonjski standard tako da vidimo da se standardi i kod formalnog obrazovanja znaju menjati. Sa druge strane neformalno obrazovanje je nestandardizovano, te sebi omogućava brze promene, da može da ide u toku sa vremenom, događajima, novim naučnim dostignućima, saznanjima. Nešto može da bude i mana i prednost.

Kada posmatramo formalno obrazovanje, vi tamo dobijate i formalne diplome, u odnosu na neformalne sertifikate kod neformalnog obrazovanja. Formalna diploma je uvek poželjnija, a neformalni sertifikati se kod nas ne uvažavaju iz prostog razloga što maltene bilo ko može da ih izdaje i to ne mora da znači gotovo ništa. Zaista kada posmatramo formalno u odnosu na neformalno obrazovanje, nekad možemo da kažemo da su neke stvari prednost u odnosu na druge. Ali, ono što je fakat kod formalnog obrazovanja, a to je da se prečesto uči zastarela teorija. Zastarela teorija u odnosu na neformalno obrazovanje koje teži da vam daje nova saznanja, nova znanja, praksu koju možete odmah da primenite. S toga veštine koje učite u neformalnom obrazovanju mogu mnogo više da vam znače nego diplome neformalnog obrazovanja.

Takođe, ono što je interesantno kod formalnog obrazovanja, ono traje predugo. Osnovna, srednja škola fakultet, doktorat, sve se to produži na nekih dvadesetak godina. Da li je zaista potrebno toliko vremena da naučite neku veštinu? U suštini zavisi. Kada mene pitaju jesi li ti naučio sve to što radiš, ja kažem da još uvek učim i konstantno ću da učim. Ali to ne znači da nisam savladao mnogo za mnogo kraće vremena. Te stoga neformalno obrazovanje oduzima mnogo manje vremena nego formalno.

Ono što  definitivno važi i za jedno i za drugo a to je da nijedna ni druga opcija ne garantuju uspeh. Za uspeh je potrebno mnogo toga dodatnog. Dakle misliti kao što većina mladih danas misli, ako ste sada u srednjoj školi, da će dovoljno biti da završe fakultet i da će to biti dovoljno za uspeh. Ne, to nije istina. Morate se mnogo više truditi od jednog pukog obrazovanja.

Neformalnom edukacijom možete da birate tačno ona znanja i one veštine koje su vam potrebne da biste dostigli neki uspeh i u tome je njena velika prednost. Možete da se vrlo usko specijalizujete za one stvari koje su vama najpotrebnije u tom trenutku.

Svaki uložen dinar u bilo kakvo neformalno obrazovanje vraća vam se najmanje trostruko. Dakle, svaki put kada dajete na to da dodatno učite veštine, znanja i sve ono što vam može pomoći u poslovanju, budite sigurni da to nije bačen novac. Ne samo da novac nije bačen, već vam to štedi i vaše vreme.

Naravno, nije svejedno. Potrebno je da znate da birate učitelje, trenere, jer nisu svi isti. Danas je poplava raznih koučeva i trenera. Ima mnogo šarlatana ali ima mnogo i dobrih ljudi, a vi treba da znate kako da dovedete prave trenere. Za to potražite moj video „Kako birati dobre učitelje i trenere„, gde imate nekoliko stavki kako birati pravog trenera.

Kaže se da je formalno obrazovanje nešto što vam može obezbediti posao. Sa druge strane, neformalno obrazovanje vam donosi bogatstvo. Dakle ne postoji taj koji se obogatio samo na osnovu formalnog obrazovanja, to jednostavno ne ide tako. Stoga, gledajte da pored formalnih diploma konstantno stičete i znanja i veštine koje dobijate neformalnim obrazovanjem.

Pogledajte interesantan video iz mađarskog grada Pečuja, nekada sa većinskim srpskim stanovništvom:

Srdačan pozdrav,
Boris Teodosijević