Project Description

Seminar „E-mail marketing, praktična primena“, namenjen privrednicima i menadžerima svih nivoa – grupa 2.

Održan u Privrednoj komori Beograd, 20.05.2011.