Project Description

Seminar: “Google poslovna komunikacija i Cloud servisi u funkciji uspešnijeg poslovanja vaše kompanije“, održan u Privrednoj komori Beograda, u sredu, 21. septembra 2011.