Project Description

Predavanje sa temom Neverbalna komunikacija – moć prepoznavanja istine, održano na Pedagoškom fakultetu u Somboru, 10.05.2014.