Project Description

Predavanje o veštini govorništva i javnog nastupa, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 01.11.2013.