Project Description

Kurs na temu javnog nastupa, održan u prostorijama i za potrebe Team Building Arena kompanije, u Beogradu 10.01.2024.