Project Description

Kurs javnog nastupa i veštine govora, održan u Soko Štarku – Atlantic grupa, u Beogradu 24.04.2015.