Project Description

Uvodni seminar na temu: „Cloud, društvene mreže, android i Internet marketing“, održan u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 19.04.2013.