Project Description

Seminar sa temom „Internet marketing“, održan 30.11.2011. na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, u organizaciji Discover Solutions. Glavni predavaci na seminaru su bili Boris Teodosijević i Nebojša Skenderović. Uvodnu reč su dali Jasna Matić, državni sekretar za Digitalnu agendu, Prof. dr Mladen Veinović, dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo, Prof. dr Milan Milosavljević, direktor departmana za internacionalne studije, dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, Srđan Janićijević, direktor Komon Sens d.o.o. i osnivač Mokrogorske škole menadžmenta, Prof. dr Miroslav Lutovac i mr Igor Franc, asistent na Fakultetu za informatiku i računarstvo.