Project Description

Namenski seminar sa temom:
“Internet poslovanje i transformacija poslovanja kompanije“

Kako uraditi transformaciju poslovanja, unaprediti resurse, smanjiti troškove, a povećati efektivnost i profit?

Privredna komora Beograd, utorak, 19.04.2011.