Project Description

Kurs pod nazivom „Kreiranje poslovnog plana i ciljeva“, održan u hotelu Prag u Beogradu 29.02.2020.