Project Description

Motivaciono predavanje za mlade/nove lidere, u organizaciji New Leaders / LeadUp AIESEC konferencije, održano na Ekonomskom fakultetu u Subotici, 25.10.2014.