Project Description

Predavanje koje sam održao na skupu Međunarodna manifestacija “Nedelja braka”, na Paliću 08.02.2020.