Project Description

Predavanje o poslovnoj komunikaciji, održano u Jevrejskoj opštini Subotica, 05.05.2015.