Project Description

Stručno predavanje iz oblasti Marketinga i Informacionih tehnologija sa temom:

„Primenjeni Internet marketing – platforme, tendencije i uspešna realizacija marketing i PR ciljeva“.

Visoka poslovna škola u Novom Sadu, 19.03.2010.