Project Description

Predavanje na temu „Verbalna i neverbalna komunikacija“, održano na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 17.11.2019., u okviru Soft Skills Academy – seminar razvoja ličnih i profesionalnih veština, u organizaciji udruženja sudenata EESTEC LC Novi Sad. Seminar je namenjen odabranim studentima Novosadskog univerziteta.