Uticaj Internet servisa na poslovanje trgovinskih preduzeća

Kako Internet utiče na moderno poslovanje i trgovinu? Trgovina kao grana privrede je verovatno jedna od privrednih delatnosti koje imaju potrebu da se najbrže prilagođavaju novonastalim uslovima na tržištu, odnosno da prepoznaju uticaj Internet servisa na poslovanje trgovinskih preduzeća. Svedoci smo da se ekonomska situacija na planeti, uslovi i pravila poslovanja, međuljudski i međudržavni odnosi, kao [...]