Project Description

Beogradski sajam – javni nastup i vještina govora predavanje: „Kako se osloboditi straha od javnog nastupa“, Beogradski sajam, 20.12.2014.