Project Description

Seminar: „Internet marketing“, održan na Otvorenom univerzitetu Subotica, 28.11.2012.