Project Description

Predavanje: „Internet marketing, Google i Cloud“, održan u Politehničkoj školi Subotica, 12. marta 2013.