Project Description

Kurs javnog nastupa i veštine govorništva, održan u agenciji Educom u Novom Sadu 28.02.2016.