Project Description

Kurs javnog nastupa i veštine govorništva, održan u agenciji Educom u Novom Sadu 15.10.2016.