Project Description

Predavanje o javnom nastupu održano 19.02.2016. u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, u organizaciji Mense Srbije i RPK Kruševac, uz nesebično zalaganje Zorana Tomića.