Project Description

Neverbalna komunikacija – radionica održana 14.02.2016. u Mensi Srbije u Novom Sadu.