Project Description

Poslovni seminar „Kreiranje poslovnih ciljeva“, održan u Banja Luci 19.04.2018., u prostorijama kompanije RS Consulting & Trade.