Project Description

Predavanje o javnom nastupu i promocija Mense Srbije, održano u većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku 12.04.2016.