Project Description

Kurs podsvesne komunikacije – Neuro Lingvističkog Programiranja održan u agenciji Educom u Novom Sadu, 02.04.2016.