Project Description

Predavanje na temu „Strateškim planiranjem do bolje produktivnosti“, održano 05.12.2021. u okviru Soft Skills akademije, na rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.