Project Description

Obuka za prodaju, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, održana u kompaniji Team Building Arena, u Beogradu 09.05.2022.