Project Description

Uvodno predavanje o Internet marketingu, za najbolje studente Banjalučkih fakulteta. Održano u Inovacionom centru Banja Luka, 29.09.2013.