Project Description

Predavanje – Veština govorništva i javnog nastupa, na međunarodnom skupu MENSA-e, na otoku Krku 06.10.2013.