Project Description

Panel diskusija: „Marfi u javnom nastupu“. Odrzano u opštini Stari Grad u organizaciji Fakulteta Organizacionih Nauka – Beograd 12.12.2015.