Kako da skuvate žabu, a da vam ona ne pobegne

Da li ste ikada čuli za eksperimente o reakciji žaba na sporu/naglu promenu temperature vode? Verovatno je mnogo vas samo čulo, a neki su se i detaljnije raspitivali o ovome. Za one koji ne spadaju ni u jednu ni u drugu grupu, malo ću da pojasnim. Naime, Nemački psiholog Friedrich Goltz je povećavao temperaturu vode od 17.5° C do 56° C u deset minuta, ili 3.8° C po minuti, što je normalne žabe podstaklo da iskoče iz vode. Drugi naučnik, Heinzmann je podgrevao vodu u intervalu od 90 minuta sa temperature od 21 °C do 37.5 °C, odnosno 0.2 °C po minuti. Rezultat je bio da žabe nisu iskočile iz vode i bivale su skuvane.

Naravno, sada sebi postavljate pitanje: “Kakve veze ovo ima sa naslovom ovog teksta?”. Pa veoma jednostavno. Svaku novu grupu, u koju želite da uđete i da u njoj zauzmete određenu poziciju, morate tretirati kao skup žaba koje spremate skuvati. 🙂 Zvuči smešno, zar ne? Ali istinito je! Kao i u mom prethodnom tekstu, pokušaću da vam približim ovo kroz nekoliko praktičnih primera. Nastojaću da vam definišem jedan kratak “program” od svega nekoliko koraka, čijim praćenjem možete sebi povećati šanse za ulazak i dobro pozicioniranje u nekim grupama. Uspeh neću garantovati, već to sami morate!

Budite Sociolog bez zvanične diplome

Početak svakog sociološkog istraživanja je posmatranje i prikupljanje podataka. Čemu sve to? Pa ukoliko dobro osmotrimo i proučimo grupu i prikupimo dovoljno informacija, moći ćemo lakše da postavimo početnu hipotezu, koju treba da dokažemo kao ispravnu ili kao pogrešnu. Stoga, početni korak vam je: Ćuti, posmatraj i beleži (naravno ne da pišete na papiru). Temelj svake odluke (bila ona dobra ili loša) su informacije! Naravno, možemo konstatovati da se loše odluke često donose zbog nedovoljne količine informacija ili zbog njihovog lošeg kvaliteta.

Međutim, moguće je da posedujete gomilu dobrih i kvalitetni informacija, pa da ipak nešto „zglajzate“. Ovaj korak dođe kao samo ispitivanje žaba: koja je vrsta, koliko iznosi njena prirodna telesna temperatura itd. Iako žabe svoju telesnu temperaturu prilagođavaju okolini, to ne znači da nemaju neku svoju startnu i optimalnu temperaturu. U okviru ovog koraka naročito je bitno da utvrdite ko je alfa jedinka u grupi, naravno ako je ima. Važnost ovoga ću pokazati u nastavku.

Budite Psiholog bez zvanične diplome

Ovaj korak se nadovezuje na prethodni. Pošto ste u njemu definisali osnovne spoljne komponente grupe kojoj želite da pristupite, sada je red da se utvrde i njene unutrašnje komponente tj. da uočite kako grupa “diše”. Zašto je ovaj korak bitan? Ukoliko ne poznajete dovoljno dobro, ili ne poznajete uopšte, osnovne psihološke karakteristike pojedinaca u grupi, možete doći u situaciju da kažete nešto što se sukobljava sa stavom/mišljenjem pojedinaca i da zaradite sebi jedan zid, koji je nakon toga teško ili gotovo nemoguće probiti. Naročito treba da obratite pažnju na to ko je alfa jedinka u datoj grupi i da njega/nju ne uvredite. Ukoliko se vaš stav kosi sa stavom alfa jedinke i njega/nju uvredite, počnite da pogledom tražite kurira Post Express-a, jer vam isti donosi jedan prvoklasni zid. 🙂 Po nekom kriterijumu, ovo bi se moglo svrstati u prethodni korak. Ali pošto alfa jedinke svoje mesto u grupi zarađuju zahvaljujući svojoj psihološkoj dominaciji, bitno je da se ovo spomene sa stanovišta psihologije, a ne sociologije. Kod ovog koraka bitno je da ustanovite:

  • Kakvi stavovi o pojedinim temama su zastupljeni u grupi
  • Koliko su ti stavovi čvrsti i da li se mogu menjati
  • Na kakav način bi pojedinci reagovali na vaš pokušaj promene njihovog stava “nametanjem” svog i tome slično

Ne budite sasvim iskreni i otvoreni

Svi mi zagovaramo stav da uvek treba reći istinu i biti iskren. Osim ako smo razbili prozor kao dete. 🙂 Generalno, to pravilo stoji. Ali ista ta iskrenost vas može koštati mnogo. Može vas koštati uspeha u poslu, na fakultetu i uopšteno u celom životu. Ovo znači da nikada, ali NIKADA ne valja u početku biti skroz iskren, unapred pokazati karte i ostati otvoren! Ako ste isuviše iskren i otvoren tip, na ovo morate dodatno da se fokusirate i da gledate da sebe maksimalno kontrolišete u takvim situacijama.

Primer: Ukoliko jedan član grupe ima stav, koji je po vama apsolutno glup i besmislen, nije ispravno i ne preporučujem vam da mu to odmah kažete, bez obzira koliko suptilno vi to izveli. Vi možete iskazati svoj stav koji se kosi sa stavom drugog, ali recite to na takav način, da se ne može nedvosmisleno zaključiti da vi “napadate” stav te osobe. Iskažite svoj stav tako da se to odnosi na širu populaciju, a ne na pojedinca.

Bio sam svedok jednog takvog događaja, kada je jedan kolega sa fakulteta otvoreno kritikovao stav i ponašanje druge osobe i da smatra da je tako nešto glupo! Opšta reakcija kompletne grupe nije bila iznenađujuća. Pokušali su da prikriju svoju reakciju, ali se ipak videlo da su u sebi pomislili: “Šta ti gušteru ovde nama pametuješ?! Prvi put razgovaramo i već nam soliš pamet!”. Ovakav potez vam garantuje taj zid, koja god da je grupa u pitanju. Ovo naravno ne znači da treba lagati. Ni to nije preporučljivo. Samo jednostavno neka mišljenja zadržite za sebe.

Izaberite najslabije karike

Naziv ove tačke zvuči okrutno. Ali moraćete se složiti sa time da život funkcioniše na ovaj način. Ako gepard koji lovi gazele prvo napada najslabiju kariku, a to su mladunci, zašto bi ste se vi razlikovali od njega. Zakoni divljine se apsolutno preslikavaju na zakone “socijalizovane” divljine. Zbog čega je ovo bitno? Bitno je jer na taj način sebi olakšavate posao. Ovo pravilo ne morate uzeti zdravo za gotovo. Vi možete izabrati da prvo alfa jedinku “strpate” u lonac pa da ga/je kuvate, ali su vam šanse da to uspete baš sa njim/njom manje nego kada bi ste to isto uradili sa nekim “manjim” ili “slabijim” članom date grupe. Mnogo je lakše vrbovati malo po malo, nego veliko pa odjednom.

To isto važi i za kupovinu akcija neke kompanije. Prvobitno kupujete akcije od onih koji poseduju male udele i kojima je novac potreban što pre, a tek nakon toga kupujete akcije one najveće “ribe”. Ovim postupkom će vam ulazak biti sigurniji. Alfa jedinka ne bi bila alfa jedinka da joj to oni drugi, slabiji članovi nisu dopustili. Ljudi koji imaju moć, ne bi je imali, da im drugi ne daju. 🙂 I tako ste vi primljeni u tu grupu.

Povećavajte temperaturu i postanite otvoreniji

Kada ste utvrdili početnu temperaturu svih “žaba” u grupi i uspeli svaku da “namamite” da uđe u vaš lonac, možete pristupiti procesu povećavanja temperature. Šta pod ovim podrazumevam? Pod ovim podrazumevam da ste sada spremni da polako ističete svoj stav oko vašeg neslaganja u vezi pojedinih mišljenja, da možete jače argumentovati i eventualno modifikovati ili zamenjivati tuđe stavove svojim. Zašto ovo možete baš sad, a ne dva ili tri koraka pre? Pa jer pre dva ili tri koraka niste bili član te grupe i niste bili u takvoj poziciji da bi bilo šta što bi ste rekli imalo pozitivnog uticaja na grupu i na vaš ugled u njoj. Uticaja bi naravno bilo. Samo bi on, u većini slučajeva, bio negativan i odbojan sa rezultatom tog dobro poznatog zida. Pozitivnih uticaja ima, ali su jako retki.

Digresiija: Zašto neki uprkos praćenju ovog ili ovome sličnog programa, ne uspevaju da se uklope u određene grupe?

Garantovano ste bili član takvih skupina u kojoj se neko uvek pokazao kao “crna ovca” i koji je bez obzira na to koliko dugo bio član vaše “Družine prstenova”, nije uspevao da se 100% sjedini sa vama i da postanete jedno. To su slučajevi, koji se veoma retko (barem po mom iskustvu) mogu u potpunosti razrešiti. Odgovor na pitanje o uzroku toga ne morate tražiti u ostalim članovima grupe, koji se bez problema slažu, već u tom pojedincu ili tim pojedincima koji se ne mogu “složiti” sa vama. Krivac se nalazi i/ili na svesnom i/ili na podsvesnom nivou. Svesni nivo čini ponašanje te osobe u toj grupi: na svaki stav sa kojim se ne slaže reaguje dosta agresivno i buntovnički, pokušava na razne načine da sebi ustoliči dominantnu poziciju i izigrava vođu, a da ta “pozicija” uopšte nije potrebna u grupi. To su stvari kojih je pojedinac svestan i koje samovoljno kontroliše.

Na podsvesnom nivou, stvar je malko drugačija. Ovaj nivo čini sama psihološka mapa u glavi pojedinca. Da razjasnim jednom ilustracijom. Verovatno ste svi gledali film Matrix i znate da se na ekranima Matrix očitava kao jedna vrsta koda (znate one zelene simbole, slova i brojeve) koji ne razumeju svi. E pa upravo je to situacija i ovde. Taj pojedinac, razmišlja na takav neobičan i takoreći “kodiran” način, koji većini grupe nije jasan, jer ne poseduju potreban program za “prevođenje” tog načina razmišljanja na njihov. Isto tako je i u obrnutom smislu. Vi razmišljate na jedan način, a neki član ili članovi na drugi i tu se ne možete “naći”.

Primer iz prakse

Dosta teorije! Sad malo da pređemo na praksu. Najbolji primer mogu da pokažem sa moje prve godine na fakultetu kod profesora iz Informacionih tehnologija. Poznato vam je da većina profesora svoj prvi čas počinje odmah tako što utvrde “pravila igre” i nastave sa gradivom. Na taj način grade negativan i odbojan stav kod studenata, stvaraju prezir ka samom predmetu i prema sebi. To kod ovog profesora nije bio slučaj, što je izuzetno retko, naročito na državnim fakultetima. Morate znati činjenicu, da na državnim fakultetima (u većini slučajeva) rade profesori koji su za svoj život “sažvakali” tuce knjiga, a da prakse nemaju uopšte ili jako malo. Samim tim, nemaju iskustvo rada sa ljudima i ne mogu na pravi način da rade sa studentima.

Pomenuti profesor je radio nešto skroz drugačije od ostalih. On je prvi čas predavanja posvetio tome da uspostavi dobru komunikaciju sa studentima. Vodio je opušten razgovor sa nama, koji jeste bio vezan (nekim delom) za njegov predmet, ali nije tražio neko precizno (pred)znanje, već je ispitivao koji su naši stavovi ka Informacionim tehnologijama i koliko dobro poznajemo tu oblast. Svako naredno predavanje je počinjalo na isti način, no razgovori su bili kraći, jer nije postojala tolika potreba za uspostavljanjem čvrste veze, pošto je početna veza već oformljena. Ovaj primer preporučujem svima!

Zaključak

Kada su u pitanju pristupi grupama i gradnja svoje pozicije u njima, znajte da je većina grupa “zatvorenog” tipa i da nerado primaju nove članove, naročito ako ih ne poznaju iz nekog prethodnog perioda. To je sve normalno i u takvim situacijama morate biti strpljivi i da na lagan način pravite sebi mesto u toj grupi. Utvrdite osnovne spoljne i unutrašnje elemente grupe, saznajte ko “vodi” glavnu reč, ako je ikada iko vodi, utvrdite na koji način grupa “diše” i najbitnije je da pokušate prilagoditi svoj način razmišljanja većini grupe, kako ne bi došlo do svađe!

A sad jedan savet za sve. Bilo da odaberete grupu, čije članstvo nosi sa sobom određeni prestiž i ugled, primera radi neki svojevrsni “country club” ili se radi o svakodnevnom životu, morate za svako mesto biti spremni na krvavu borbu! U oba slučaja vi ugrožavate nečiji položaj i to neće niko gledati skrštenih ruku. E to su već momenti kada morate svoje karte odigrati na pravi način i da svoju nameru (dolazak na čelo skupa) zadržite skrivenu, ne samo od vođe te grupe, nego i od onih koji su ispod njega.  Neophodno je da shvatite da nema mesta za sve, a vi sebi morate obezbediti to mesto i da u toj borbi nema finoće!!! Prema tome… zasučite rukave, naoštrite zube i kandže i krenite u nemilosrdan lov!  Umalo da zaboravim! Naravno, nikako nemojte zaboraviti pre odlaska u lov da očetkate krzno! Niko vas neće ni pogledati ako ste izgužvani. 🙂 Izgled je ipak bitan.

Srdačan pozdrav,
Tomica Rafai