Uspešan preduzetnik – definicije, pravila, zakoni

Postoje mnoge definicije preduzetništva, svakojaka pravila uspešnog poslovanja, silne napisane knjige, gomila udžbenika iz ekonomije i drugih oblasti…
Prosto smo pretrpani svakakvim prepametnim štivom, ali izgleda kao da i nismo baš svi tako uspešni preduzetnici, kako bi se dalo zaključiti na osnovu “lakoće sadržaja” svih prethodno nabrojanih izvora.

Lično, pročitah u životu i te definicije i knjige i pravila i gomile udžbenika studirajući ekonomiju i pravo i sve je to divno, treba to pročitati, ako baš nemate pametnija posla u životu. No, pored svega toga, za poziv pravog preduzetnika vas neće pripremiti ništa od nabrojanog, koliko to može da učini životno iskustvo onih koji su svu ovu igru odavno pre vas prošli i koji su prošli životnu školu preduzetništva, usput stičući odgovarajuće poslovne veštine.

Ah, sad se pitate “a gde ja mogu da nađem tutora koji je sve to prošao, a pri tome ima vremena i volje da i mene prosvetli i još da ne moram debelo da ga platim?”, a ja kažem “pa već ste ih sigurno upoznali!”.
Da, upoznali ste sigurno bar neke od njih, ali to nisu ni Donald Tramp, ni Mišković, ni Mitrović, već su to na primer Trotterovi iz serije “Mućke” (Only Fools and Horses) i najpoznatiji od njih Derek Edward Trotter, ili bolje Del Boy.

Takođe, tu je još jedan stari preduzetnik, sa čijim iskustvom i mudrostima ste se verovatno družili u mladosti, pa hajde da vas podsetim na njega i mnoge njegove izreke, u ovom serijalu priča “Uspešan preduzetnik”. To je Njegova visost, šef grupe TNT, Broj Jedan.

sef_grupe_tnt_broj_jedan

Naravno, da ne zaboravim reći, Broj Jedan je uglavnom potpuna suprotnost svega onoga što dobar i uspešan preduzetnik, poslodavac, rukovodioc, šef svake vrste, treba da bude! 😀

Serijal “Uspešan preduzetnik”

Kroz seriju tekstova ću vam na jednostavan i prijemčiv način prikazati preduzetničko iskustvo, primerima iz pravog života i poslovanja, koje ćete i sami moći lako prepoznati u vašoj poslovnoj okolini i koje ste sigurno mnogo puta iskusili na sopstvenoj koži. Dobićete mnoštvo praktičnih i primenjivih saveta, koje nemate priliku da naučite kroz redovan školski sistem.

Uglavnom ćemo priče počinjati od onoga što ne bi trebalo da se čini, a što je ustvari načešći slučaj u praksi, ka tome šta bi bilo ispravnije da radi jedan preduzetnik i poslodavac, ali ću se takođe pomalo baviti istim situacijama iz ugla “potčinjenih”, odnosno zaposlenika.

Dakako, svaku priču će započeti naš glavni junak Broj Jedan, pa da krenemo sa prvom:

Uspešan preduzetnik – epizoda 1 “Šta ćemo učiniti”